مرور برچسب

روز کتاب و کتابخوانی

جملات زیبا درباره کتاب به مناسبت ۲۴ آبان روز کتاب و کتاب خوانی

24 آبان روز کتاب و کتابخوانی است و به دلیل اهمیت کتاب در زندگی و نقش آن در تحول زندگی یک روز را به این نام نامگذاری کرده اند تا حتی شده در یک روز یادی از کتاب کنیم و فرهنگ کتابخوانی را هرچه بیشتر در بین مردم فراگیر کنیم. سرانه مطالعه کتاب…