مرور برچسب

ریاضی

خواندن ذهن دیگران با اعداد و علم ریاضی

4 روش برای خواندن ذهن دیگران با اعداد در این نوشته ارائه شده است. با استفاده از اعداد ریاضی می توان بازی های سرگرم کننده و جالبی انجام داد به شکلی که طرف مقابل شما فکر می کند شما قادرید ذهن او را بخوانید.

محیط و مساحت مستطیل را چگونه بدست آوریم؟ + مثال

محاسبه های ساده هم چون فرمول محاسبه محیط مستطیل و مساحت مستطیل از جمله آموزش هایی است که در دوران مدرسه و ابتدایی به کودکان آموزش داده می شود. مستطیل جزو اشکال پایه هندسی است. مستطیل نوعی مربع می باشد با این تفاوت که از 4 ضلع آن، اندازه 2…