مرور برچسب

ریستارت کردن ویندوز

چگونگی ریستارت یا شات داون کردن ویندوز پس از یک مدت معین

در بسیاری از مواقع، شما ممکن است بخواهید ویندوز کامپیوتر خانگی خود را پس از گذشت مدت معینی خاموش کنید(شات داون). به عنوان مثال، پس از این که موسیقی به پایان رسد یا پس از این که بروزرسانی نرم افزار تکمیل شود. برای این منظور، شما می توانید به…