مرور برچسب

زاموفیلیا

علت خشک شدن زاموفیلیا – زرد شدن برگ و انواع بیماری زاموفیلیا

در این مطلب علت خشک شدن زاموفیلیا را بررسی می کنیم. و در ادامه به بررسی انواع بیماری زاموفیلیا می پردازیم هر چند زاموفیلیا یک گیاه همیشه سبز آپارتمانی است که نگهداری از آن بسیار راحت است، اما گاهی این گیاه به علت های مختلف خشک می شود.