خانه موضوعات زاناکس

موضوعات: زاناکس

قرص زاناکس

چگونه استفاده از زاناکس بر مغز تاثیر میگذارد؟

زاناکس ، که با نام داروی عمومی الپروزوام نیز شناخته می شود ، یک داروی تجویز شده ی معمول است. این دارو معمول ترین...
خوردن زاناکس

چرا قرص زاناکس خطرناک است ؟ (خطرات قرص زاناکس)

زاناکس که نام دیگر آن آلپروزولام است، یکی از داروهایی است که به طور گسترده در ایران و آمریکا و خیلی از کشور های...