مرور برچسب

زبان بدن

بالا بردن اعتماد به نفس در ۲ دقیقه در موقعیت های سخت و کاهش استرس

چطور می توان در تنها 2 دقیقه اعتماد به نفس را بالا برد و استرس را کاهش داد  و مانند یک شخص با اعتماد به نفس بالا رفتار کرد. افزایش اعتماد به نفس در 2 دقیقه برای موقعیت هایی که برای ما مهم هستند بسیار می تواند به ما کمک کند تا سطح استرس و…