خانه موضوعات زلزله

موضوعات: زلزله

چرا در زمستان زلزله بیشتر است؟ آیا این امر واقعا صحت دارد؟

چرا در زمستان زلزله بیشتر است؟ آیا بین سردی هوا و وقوع زلزله ارتباطی وجود دارد؟

چرا در زمستان زلزله بیشتر است؟ شاید این سوال، سوال شما هم باشد. به دلیل زلزله های رخ داده در ایران که غالب آن...
هنگام وقوع زلزله چه باید کرد؟

هنگام وقوع زلزله چه باید کرد؟

اخیرا شاهد زلزله های زیادی در سطح کشور بوده ایم پس تصمیم گرفتیم تا با بررسی باید ها و نباید ها هنگام وقوع زلزله...