مرور برچسب

زیارت اموات

دعای دیدن خواب اموات | بهترین دعا برا خواب دیدن اموات

برخی افراد بعد از درگذشت عزیزانشان، دوست دارند حتی در خواب هم شده آن ها را ببینند. در این مقاله دعای دیدن خواب اموات به شما معرفی می شود، این دعا ها را بخوانید تا اموات خود را در خواب ببینید.

متن دعای ختم قرآن برای اموات | متن دعای ختم قرآن از ائمه برای هدیه به اموات

ختم قرآن یعنی در یک دوره قرآن را از ابتدا تا انتها می خوانند، بعد از اتمام قرآن معمولا دعای ختم قرآن قرائت می کنند. در این مقاله متن دعای ختم قرآن برای هدیه به اموات به صورت کامل آورده شده است.

علت خوابیدن در قبر قبل از دفن میت چیست؟

آیا قبل از این که میت را دفن کنند یک فرد درون قبر می خوابد و بعد میت را دفن می کنند؟ آیا می دانید علت آن چیست؟ افرادی را دیده ایم که قبل از دفن میت درون قبر او می خوابند و ممکن است برخی علت آن را ندانند، علت خوابیدن در قبر قبل از دفن میت…