مرور برچسب

ساختمان

شوتینگ چیست ؟ انواع سیستم شوتینگ زباله در ساختمان

شوتینگ زباله، سیستمی است که به منظور سهولت جمع آوری زباله، ملحفه و... طراحی و در ساختمان های مدرن مسکونی، صنعتی، بیمارستان ها و هتل ها اجرا می شود. این سیستم با توجه به محل پیاده سازی (داخل و یا بیرون ساختمان) به دو دسته تقسیم می شود. با ما…