مرور برچسب

ساعت اپل

ساعت اپل را بخوانید و به پیام ها پاسخ دهید

ساعت اپل به شما یک ضربه ملایم می دهد تا به شما اطلاع دهد هنگامی که یک پیغام جدید دارید. فقط مچ دست خود را برای خواندن و پاسخ دادن بکشید. خواندن پیام ها در ساعت اپل ( اپل واچ ) برای باز کردن پیام ها، دکمه دیجیتال را برای دیدن همه برنامه…