خانه موضوعات سالمندان

موضوعات: سالمندان

انشا درباره تکریم سالمندان

انشا درباره تکریم سالمندان و احترام به آن ها

سالمندان همان کودکان و جوانان سال های گذشته هستند که در گذر روزگار خمیده شده اند، آنها دنیایی از تجربه هستند و دوران سالمندی...
روز جهانی سالمندان

توصیه هایی برای شناخت بهتر روحیات سالمندان به مناسبت روز جهانی سالمندان

1 اکتبر روز جهانی سالمندان است، این روز توسط سازمان ملل در سال 1990 نامگذاری شده است. شورای سالمندی در سال 1982 در سازمان...