خانه موضوعات سال 99

موضوعات: سال 99

در ماه رمضان سال جدید عید فطر 99 چه روزی است؟

عید فطر سال ۹۹ چه روزی است؟

با به پایان رسیدن ماه مبارک رمضان، عید فطر برگزار می شود که برای مسلمانان جهان روز بسیار با شکوهی است. روز عید فطر...
ماه رمضان 99 چندم اردیبهشت است؟

ماه رمضان ۹۹ چندم اردیبهشت است؟

بعد از پایان یافتن ماه پر فضیلت رجب، ماه رمضان آغاز می شود که ماه مهمانی خداست و ماهی است که همه درهای رحمت...
روزهای قمر در غقرب سال 99

روزهای قمر در عقرب سال ۹۹ و جدول ایام قمر در عقرب سال جدید

قمر در عقرب به حالتی گفته می شود که ماه در مقابل صورت فلکی قرار می گیرد که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده...