خانه موضوعات سایپا

موضوعات: سایپا

ثبت نام همزمان ایران خودرو و سایپا

آیا ثبت نام همزمان ایران خودرو و سایپا امکان دارد؟

خیلی از مواقع ثبت نام و پیش فروش دو شرکت خودروسازی ایران یعنی ایران خودرو و سایپا همزمان برگزار می شود و این سوال...