مرور برچسب

سبدگردان

تضمین افزایش سرمایه در سبدگردان به چه صورت است

سبدگردانی به فعالیتی گفته میشود که طی آن فرد با توجه به میزان ریسک پذیری، سرمایه خود را به افرادی واگذار می کند تا براساس تحلیل های حرفه ای، سبدی از دارایی های مختلف را تشکیل دهند و بصورت مستمر و مداوم بر روی آن نظارت داشته باشند تا بر اساس…