خانه موضوعات سخنرانی

موضوعات: سخنرانی

کنترل لرزش صدا هنگام سخنرانی (1)

چند تکنیک برای کنترل لرزش صدا هنگام صحبت کردن در موقعیت های حساس

صحبت کردن همواره یکی از مهم ترین راه های برقراری ارتباط در انسان بوده و هست و ما به واسطه صحبت با دیگران است...
سخنرانی موفق در جمع

۹ توصیه مهم برای داشتن یک سخنرانی موفق و رضایت بخش

برای همه ی ما موقعیت هایی پیش می آید که مجبوریم در جمع سخنرانی کنیم مثلاً برای ارائه ی یک درس دانشگاهی، دفاع از...