مرور برچسب

سخنرانی

چند تکنیک برای کنترل لرزش صدا هنگام صحبت کردن در موقعیت های حساس

صحبت کردن همواره یکی از مهم ترین راه های برقراری ارتباط در انسان بوده و هست و ما به واسطه صحبت با دیگران است که میتوانیم مقصود خود را به آن ها برسانیم. صدا یکی از عناصر مهم در صحبت میباشد و تن صدای افراد از عوامل نشان دهنده فقدان یا وجود…

۹ توصیه مهم برای داشتن یک سخنرانی موفق و رضایت بخش

برای همه ی ما موقعیت هایی پیش می آید که مجبوریم در جمع سخنرانی کنیم مثلاً برای ارائه ی یک درس دانشگاهی، دفاع از پایان نامه، مصاحبه ی کاری و .... و این موقعیت برای همه ی ما اضطراب آور و دلهره زا است به خصوص اگر برای بار اول بخواهیم در یک جمع…