خانه موضوعات سرباز معلم

موضوعات: سرباز معلم

سرباز معلم

شرایط جدید جذب سرباز معلم در سال ۹۷ | بخشنامه سرباز معلم ۹۷_۹۸

وزرات آموزش و پرورش شرایطی را برای جذب سرباز معلم در سال تحصیلی 98 - 97 بیان نموده است. اعلام شرایط جذب سرباز معلم در...