مرور برچسب

سرما

چرا همش احساس سرما میکنم ؟

وقتی کولر روشن است و احساس سرما میکنید فرق میکند. اگر اطرافیانتان ار گرمای هوا شاکی هستند ولی شما هم چنان در طول روز دست و پاهایتان سرد و یا همش احساس لرز میکنید، وقت آن است که علت این مشکل خود که چرا همش احساس سرما میکنم ؟ را هر چه سریعتر…