خانه موضوعات سریال سایبان

موضوعات: سریال سایبان

مریض حالیم خوش نیست

دانلود آهنگ مریض حالیم خوش نیست نه خواب راحتی دارم

این آهنگ تیتراژ سریال سایبان بود که شعری اجتماعی در رابطه با قشر کارگر من که عاشق این آهنگم امیدوارم لزت ببرید . دانلود آهنگ...