مرور برچسب

سلامت بدن

انسان چند روز می تواند بدون آب زنده بماند؟ (اطلاعات جالب و مفید)

آیا می دانید بدون اب چقدر و چند روز و چند ساعت زنده میمانیم؟ چه شرایطی بر مدت زمان زنده ماندن بدون آب تاثیر می گذارد و اگر در جایی آب پیدا نکردیم چه کنیم تا زنده بمانیم. این مقاله جالب را بخوانید.