مرور برچسب

سلامت ناخن

برای رشد سریع ناخن چه بخوریم؟

رشد مو و ناخن تا حد زیادی ارثی است اما نباید نقش مواد خوراکی و تغذیه بر سرعت رشد ناخن و مو را نادیده گرفت. اگر ناخن های ضعیف و شکننده ای دارید و یا رشد آن ها بسیار کند است بهتر است بدانید برای رشد سریع ناخن چه چیزی خوب است.

علت خم شدن ناخن های دست به سمت پایین چیست؟

کمبود چه ویتامینی منجر به خم شدن ناخن های دست به سمت پایین میشود؟ تغییر در ناخن ها نشانه چیست؟ علت خم شدن ناخن های دست به سمت پایین چیست؟ زمانی که بدن انسان ویتامین مورد نیاز را به دست نیاورد اجزا و جوارح بدن شروع به خبر رساندن میکنند و با…