مرور برچسب

سمینار موفقیت

زندگی ارزشمند است ; ۴ اصلی که قدرت ارزشمند ساختن زندگی را دارد.

مسئله ای که همه ما با آن روبه رو هستیم،این است که چگونه میتوانیم به هر چه میخواهیم دست پیدا کنیم. به همین دلیل بود که "جیم ران" همیشه میگفت: "زمانی که شدیدا خواستار چیزی هستید ، حتما راهی برای دستیابی به آن پیدا خواهید کرد و تا زمانی که…