مرور برچسب

سوسک

از بین بردن سوسک کابینت با چند روش ساده و قطعی

یکی از بدترین اتفاق هایی که ممکن است در آشپزخانه بیفتد این است که داخل کابینت های آشپزخانه تان سوسک ببینید ین سوسک ها از هر نقطه پنهانی در کابینت استفاده می کنند تا پنهان شوند و در مدت کمی خود را تکثیر می کنند. از آنجایی که همیشه در…

درباره سوسک ها و روش های ریشه کن کردن آن بیشتر بدانید

سوسک ها شاید یکی از منفورترین حشرات باشند موجودات چندش آوری که از دیدن آن حالتان بد می شود اما برای طبیعت مفیدند و باعث می شوند نیتروژن دوباره به اکوسیستم طبیعی بازگردد و غذای برخی پرندگان و جانداران ریز تأمین شود. تنوع سوسک ها بسیار زیاد…