خانه موضوعات سونوگرافی

موضوعات: سونوگرافی

درصد اشتباه سونوگرافی در تشخیص جنسیت جنین دختر چقدر است؟

درصد اشتباه سونوگرافی در تشخیص جنسیت جنین دختر چقدر است؟

بسیاری از زوج هایی که صاحب فرزند میشوند، از همان اوایل بارداری در تکاپوی تعیین جنسیت فرزند خود هستند. سونوگرافی عامل تعیین سلامت نوزاد...