مرور برچسب

سیاستمداران

عکس های آیت الله هاشمی رفسنجانی برای پروفایل و استوری

آیت الله هاشمی رفسنجانی یکی از سیاستمدارهای بانفوذ و روحانی مبارز در ایران بود که در زمان جنگ فرماندهی نیروهای مسلح را بر عهده داشته است. در این مقاله عکس های آیت الله هاشمی رفسنجانی برای پروفایل آورده شده است.