خانه موضوعات شعر ترکی مذهبی

موضوعات: شعر ترکی مذهبی

عاشقلرین دلداده سی ای عالمین آقاسی گل

شعر ترکی امام زمان «عاشقلرین دلداده سی ای عالمین آقاسی گل»+ متن و ترجمه

با ما همراه باشید با شعر ترکی امام زمان «عاشقلرین دلداده سی ای عالمین آقاسی گل» به همراه متن و ترجمه این شعر زیبا...