مرور برچسب

شعر

متن کامل شعر “کنج قفس چو نیک بیندیشی” پروین اعتصامی + معنی

یکی از اشعار زیبا و موعظه آمیز پروین اعتصامی قصیده کنج قفس یا مرغ کنج قفس است. وزن شعر مفعول فاعلات مفاعیلن است. متن این قصیده زیبا در ادامه تقدیم شما می شود. معنی شعر کنج قفس چو نیک بیندیشی پروین اعتصامی نیز در ادامه آورده شده است

متن و شعر در وصف برادر؛ اشعار زیبا و ادبی در مورد برادر خوب و مهربان

این مجموعه شامل متن وشعر زیبا درباره برادر شامل شعر کوتاه در مورد برادر، دلنوشته، متن در وصف برادر فوت شده، متن ادبی، اشعار معروف، شعر نو و شعر دوبیتی در وصف برادر می باشد.