مرور برچسب

شنا

۸ تمرین برای تقویت قدرت بدنی و آمادگی جسمانی در ورزش شنا

شنا فقط به معنای حرکت دادن بازوها پا زدن نیست. تکنیک و سرعت خوب نتیجه داشتن پایه قوی در شنا است. 8 تمرین اصولی که باعث تقویت قدرت بدنی و آمادگی جسمانی در ورزش شنا می شود در این نوشته به شما معرفی می شوند. این هشت تمرین را یک یا دو بار در…