خانه موضوعات شهرام ناظری

موضوعات: شهرام ناظری

دانلود آهنگ ای ساربان آهسته ران با صدای زیبای شهرام ناظری

دانلود آهنگ “ای ساربان آهسته رو” با صدای زیبای شهرام ناظری + متن کامل

»«دانلود آهنگ ای ساربان آهسته رو با صدای زیبای شهرام ناظری به همراه »« شهرام ناظری در 29 بهمن سال ۱۳۲۸ در استان کرمانشاه متولد...