خانه موضوعات شهرام ناظری

موضوعات: شهرام ناظری

دانلود آهنگ نوروز همایون شجریان و شهرام ناظری با متن کامل

دانلود آهنگ نوروز همایون شجریان و شهرام ناظری با متن کامل

مست و غزل خوان زد حلقه به در نوروز چهره گشاید بهار روز من است امروز چشمه به جو آمد می به صبو آمد از نفس حافظ فال...
دانلود آهنگ ای ساربان آهسته ران با صدای زیبای شهرام ناظری

دانلود آهنگ “ای ساربان آهسته رو” با صدای زیبای شهرام ناظری + متن کامل

»«دانلود آهنگ ای ساربان آهسته رو با صدای زیبای شهرام ناظری به همراه »« شهرام ناظری در 29 بهمن سال ۱۳۲۸ در استان کرمانشاه متولد...