مرور برچسب

شیرموز

ترکیب کردن موز و شیر مفید است یا مضر؟ مضرات ترکیب شیر با موز

موز و شیر ترکیبی رایج است که اغلب در اسموتی ها و شیک ها دیده می شود. با این حال، با وجود محبوبیت این ترکیب، بسیاری بر این باورند که موز و شیر ممکن است به صورت کامل مطابقت بهداشتی نداشته باشند. در واقع، اینترنت پر از ادعا شده است که مصرف…