مرور برچسب

ضرب المثل

معنی ضرب المثل قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود + داستان

برخی از ضرب المثل ها بارها به گوشمان خورده است اما هیچوقت به معنی و داستان آن فکر نکرده ایم. در این مقاله می خواهیم معنی و داستان ضرب المثل قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود را بررسی کنیم.

معنی ضرب المثل آشپز که دوتا شد، آش یا شور می شود یا بی نمک + داستان

همه ما این ضرب المثل را زیاد شنیده ایم که آشپز که دوتا شود آش یا شور می شود یا بی نمک ولی آیا تا به حال داستان آن را نیز شنیده اید؟ در ادامه می توانید داستان این ضرب المثل را بخوانید.