مرور برچسب

ظهر بخیر

متن ظهر بخیر انگیزشی برای دلچسب تر کردن ادامه روز برای عزیزان

ظهرها که خورشید کم کم به سمت غروب میرود دل آدم گاهی هوس کتاب خواندن کنار پنجره با چاشنی یک قهوه اصیل و خوش دم میکند خصوصا اگر این فضا همراه با یک موسیقی آرامش بخش باشد. برای همه ما پیش آمده که گاهی روزهایمان کسل هستیم و اصلا دوست نداریم…