مرور برچسب

عاشق

آیا عشق افسردگی را درمان می کند!؟

آیا عشق افسردگی را درمان می کند!؟ بسیاری از ما دوست داریم به خواص جادویی عشق ایمان داشته باشیم. عشق می تواند احساس جادویی را به ویژه هنگامی که شما در حال سقوط هستید را به وجود بیاورد. در واقع برخی از مطالعات نشان داده اند که عمل فروتنی در…