مرور برچسب

عسر و حرج

عسر و حرج چیست و مصادیق عسر و حرج در طلاق کدامند؟

عُسر و حَرَج چیست و مصادیق عسر و حرج در طلاق کدامند؟ عسر و حرج در لغت به معنای سختی، دشواری و در تنگنا و مضیقه قرار گرفتن است. عسر و حرج یکی از اصطلاحات فقهی است که در موارد مختلفی کاربرد دارد. قاعده نفی عسر و حرج باعث می شود بعضی احکام از…