خانه موضوعات عطسه

موضوعات: عطسه

عطسه

چرا برخی از مردم پس از خوردن غذا عطسه می کنند؟

عطسه یک پاسخ طبیعی برای تحریک در حفره بینی است. عطسه همچنین می تواند با خوردن غذا باعث شود. ممکن است که همه غذاها...