مرور برچسب

عطسه

چرا برخی از مردم پس از خوردن غذا عطسه می کنند؟

عطسه یک پاسخ طبیعی برای تحریک در حفره بینی است. عطسه همچنین می تواند با خوردن غذا باعث شود. ممکن است که همه غذاها یا غذاهای خاص باعث عطسه شدن فرد شود. عطسه اغلب نتیجه استنشاق چیزی است که باعث تحریک بینی می شود، اما همچنین می تواند بوسیله…