مرور برچسب

فاتحه خواندن

خواندن فاتحه در شب چه حکمی دارد؟

در اسلام و احکام اسلامی همواره از تاثیر فاتحه بر مرده در گشایش کار او در عالم برزخ روایات مختلفی بیان شده است. اما معمولا گفته می شود بهتر است فاتحه در روز بخصوص روزهای پنجشنبه خوانده شود. حتی به ندرت دیده شده که کسی برای خواندن فاتحه در شب…