خانه موضوعات فاتحه خواندن

موضوعات: فاتحه خواندن

متن عربی سر فاتحه برای اموات با ترجمه فارسی

پنجشنبه و جمعه ها روزهای به یادآوردن درگذشتگان و اموات است و بهتر است برای شادی روح عزیزان از دست رفته به مزار آن...
خواندن فاتحه در شب چه حکمی دارد؟

خواندن فاتحه در شب چه حکمی دارد؟

در اسلام و احکام اسلامی همواره از تاثیر فاتحه بر مرده در گشایش کار او در عالم برزخ روایات مختلفی بیان شده است. اما...