مرور برچسب

فاضل نظری

متن کامل شعر بی تو هر لحظه مرا بیم فروریختن است + عکس نوشته

شعر بی تو هرلحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست از جمله اشعار معروف فاضل نظری و از مجموعه اشعار کتاب شعر گریه های امپراطور فاضل نظری می باشد. بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست، معروفترین و احساسی ترین مصرع این شعر…