خانه موضوعات فاضل نظری

موضوعات: فاضل نظری

متن کامل شعر بی تو هرلحظه مرا بیم فروریختن است + عکس نوشته

متن کامل شعر بی تو هر لحظه مرا بیم فروریختن است + عکس نوشته

شعر بی تو هرلحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست از جمله اشعار معروف فاضل نظری و...
اشعار فاضل نظری

گلچین زیباترین اشعار فاضل نظری، عاشقانه کوتاه و ناب

فاضل نظری شاعر ایرانی و مدرس دانشگاه می باشد که از او به عنوان نویسنده پرتیراژ ترین کتاب های شعر معاصر فارسی یاد می شود....