مرور برچسب

فاطمیه

در ایام فاطمیه چه دعایی بخوانیم و چه مناجات هایی در ایام فاطمیه سفارش شده

خواندن ذکر و دعا در ایام فاطمیه بسیار پسندیده است، از اینرو مناجات مختلفی برای خواندن در ایام فاطمیه سفارش شده است. اگر می خواهید با دعاهای ایام فاطمیه آشنا شوید این مطلب را از دست ندهید.

حاجت گرفتن در ایام فاطمیه با توسل به حضرت زهرا (س)

توسل به حضرت زهرا س در ایام فاطمیه از جمله اعمالی است که از سوی بزرگان دین سفارش شده است. اگر حاجت یا خواسته ای دارید با متوسل شدن به حضرت زهرا حاجت خود را بیان کنید. حاجت گرفتن در ایام فاطمیه به شکل های مختلفی ممکن است که در این مطلب با…