خانه موضوعات فایل زیپ

موضوعات: فایل زیپ

زیپ کردن فایل

آموزش نحوه ایجاد فایل زیپ (ZIP) در ویندوز و بدون نرم افزار خاص

با ایجاد فایل زیپ در ویندوز حتی بدون استفاده از یک نرم افزار خاص می توانید به سرعت فایل های کوچک و مورد نیاز...