مرور برچسب

فریلنسر

۵ برنامه و سایتی که هر فریلنسر حرفه ای باید چک کند

***مطلبی مفید برای معرفی 5 برنامه و سایتی که هر فریلنسر حرفه ای باید از آن خبر داشته باشد *** زندگی یک فریلنسر می تواند سخت باشد. مذاکره با مشتریان، مهلت و ردیابی زمان، فاکتورها برای فایل و پیگیری آن ها می توانند شما را به زحمت بیاندازند.…