خانه موضوعات فشار خون

موضوعات: فشار خون

تثبیت فشار خون

چگونه می توانم فشار خونم را تثبیت کنم؟

فشار خون باید پایدار باشد (درمان فشار خون ). اگر به طور مرتب از بسیار زیاد تا بسیار کم تغییر کند، ممکن است موجب...
اندازه گیری فشار خون

فشار خونتان چقدر است؟

فشار خون یکی از چهار عامل مهم حیاتی است؛ دیگران دارای ضربان قلب، میزان تنفس و درجه حرارت بدن هستند. این علائم حیاتی می...
موسیقی برای قلب

موزیک به قلب کمک می کند تا ریتم خود را پیدا...

دانشمند الیور ساکس Oliver Sacks نوشت: "موسیقی می تواند قلب را به طور مستقیم متورم کند و نیازی به میانجیگری نیست." تحقیقات پزشکی اعتقاد به...