خانه موضوعات فولیکول

موضوعات: فولیکول

ریش تراش

موهای زائد کاربرد دارند. از تراشیدن آن ها دست بردارید!

من احتمالا باید اعلام جنگ علیه موهای زائد را کنار بگذارم! در دهه گذشته میزان  زمان ، انرژی ، پول و هیجانی که هر دو...
رشد مو

مو چگونه رشد می کند ؟

مو با کمک قطعه های کوچکی در پوست شما به نام فولیکول رشد می کند .رشد مو این گونه  اتفاق می افتد: موهای شما...