خانه موضوعات فیزیک

موضوعات: فیزیک

اصطکاک

نکاتی جالب در مورد مزایا و معایب اصطکاک

اصطکاک یک ضرورت برای انسان است. اگر شما به اطراف نگاه کنید و فقط کمی از مغز خود استفاده کنید، اصطکاک را در نقش...