خانه موضوعات فیسبوک

موضوعات: فیسبوک

حذف و سانسور محتوا و سرکوب آزادی بیان توسط شبکه های اجتماعی

۱۰ نمونه حذف و سانسور محتوا و سرکوب آزادی بیان توسط شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی محلی برای به اشتراک گذاشتن آزاد عقاید است با این حال برخی شبکه های اجتماعی معروف و محبوب مانند توییتر، فیسبوک،...
چرا اینستاگرام از فیسبوک بهتر است؟

مقایسه فیسبوک و اینستاگرام، چرا اینستاگرام بهتر از فیسبوک است؟

فیسبوک یکی از محبوب ترین پلتفورم های رسانه های اجتماعی در سراسر جهان بوده است اما با پیدایش اینستاگرام، نوجوانان استفاده از فیسبوک را...