خانه موضوعات قانون جدید فرزندخواندگی در ایران

موضوعات: قانون جدید فرزندخواندگی در ایران

اطلاعات کامل و جامع درباره شرایط فرزند خواندگی

اطلاعات کامل و جامع درباره شرایط فرزند خواندگی

بسیاری از افراد و زوجین هستند که به دنبال شرایط فرزند خواندگی بطور دقیق و کامل هستند به همین خاطر ما برای این افراد...
شرایط فرزند خواندگی در سال 98

شرایط فرزند خواندگی در سال ۹۸ – قوانین و تغییرات

متأسفانه در کشور ما تعداد زیادی کودک بی سرپرست یا بدسرپرست وجود دارد که تحت نظر بهزیستی زندگی می کنند و از داشتن نعمت...
فرزند خواندگی

شرایط فرزند خواندگی در سال ۹۷ | متن قانون فرزند خواندگی

متقاضيان محترم فرزند پذير بهزيستي استان تهران چنانچه قصد سرپرستي يكي از فرزندان سازمان بهزيستي را داريد، خواهشمند است پس از مطالعه قانون حمايت از...