مرور برچسب

قرص آسپرین

آیا مصرف قرص آسپرین ضرر دارد؟ بررسی کامل عوارض و مضرات آن

»آیا مصرف قرص آسپرین ضرر دارد؟«  استیل سالیسیلیک اسید یا به اختصار آ. اس. آ (ASA)، (آسپیرین) (Aspirin) بطور طبیعی می توان در پوست درخت بید یافت نمود. آسپرین به رده درمانی داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی تعلق دارد و به شکل قرص در دسترس است.…