مرور برچسب

قرص سرماخوردگی

آیا مصرف قرص سرماخوردگی عوارض دارد

با تغییر فصل و سرد  شدن هوا، عارضه سرماخوردگی بیش از قبل در افراد مشاهده می شود. با اینکه مصرف خود سرانه دارو توصیه نمی شود و ممکن است عوارضی را به همراه داشته باشد، اما در چنین مواقعی ما با استفاده از قرص سرماخوردگی برای درمان خود اقدام می…