مرور برچسب

قرص سرماخوردگی

بهترین قرص درمان گلودرد و سرماخوردگی چیست؟

گلودرد و سرماخوردگی از جمله بیماری هایی هستند که برای تمامی انسان ها رخ می دهند، به همین دلیل این بیماری ها به عنوان مادر تمامی بیماری های مزمن شناخته شده اند. زیرا اگر سرماخوردگی و یا گلودرد به خوبی درمان نشود، می تواند به ارگان های دیگر…

آیا مصرف قرص سرماخوردگی عوارض دارد

با تغییر فصل و سرد  شدن هوا، عارضه سرماخوردگی بیش از قبل در افراد مشاهده می شود. با اینکه مصرف خود سرانه دارو توصیه نمی شود و ممکن است عوارضی را به همراه داشته باشد، اما در چنین مواقعی ما با استفاده از قرص سرماخوردگی برای درمان خود اقدام می…