خانه موضوعات قرص ژلوفن

موضوعات: قرص ژلوفن

آیا مصرف قرص ژلوفن مضر است؟

آیا مصرف قرص ژلوفن ضرر دارد؟ (عوارض و موارد منع مصرف)

اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که برای کاهش دردهایی مانند سردرد، دندان درد، دردهای عضلانی و...  یک قرص ژلوفن برای تسکین درد...