خانه موضوعات قلب

موضوعات: قلب

مراحل ثبت نام و گرفتن کارت اهدای عضو

توضیح کامل درباره مراحل ثبت نام و دریافت کارت اهدای عضو

اهدای عضو را می توان گفت یکی از قشنگترین نماد فرهنگی هر کشور می باشد زیرا اهدای عضو یک کار انسان دوستانه است و...
موسیقی برای قلب

موزیک به قلب کمک می کند تا ریتم خود را پیدا...

دانشمند الیور ساکس Oliver Sacks نوشت: "موسیقی می تواند قلب را به طور مستقیم متورم کند و نیازی به میانجیگری نیست." تحقیقات پزشکی اعتقاد به...