مرور برچسب

قند التهاب

قند باعث التهاب می شود و باید برای جلوگیری از آن چه کرد ؟

زمانی که بحث التهاب مزمن می شود ، قند یکی از بدترین متخلفین می باشد.در این روز ها التهاب، مخصوصا ارتباط اش با رژِیم غذایی ما ،موضوع جذابی است. ما میدانیم که غذا های تازه و غیر فراوردی شده ، همانند توت ها ، روغن زیتون ، ماهی سالمون ، و…