خانه موضوعات قهوه ایتالیایی

موضوعات: قهوه ایتالیایی

بهترین برند اسپرسو

بهترین قهوه های اسپرسو در سال ۲۰۱۸

بهترین قهوه های اسپرسو : 1. لاوازا سوپر کرم اسپرسو - قهوه جام، کیسه 2.2 پوند منشا این اسپرسو واقعا مخلوط شده است. طعم آن از...